MOŻLIWOŚĆ DLA RODZIN

Ale umożliwił on rodzinom o   niskich dochodach podwojenie przysługujących wyłączeń osobistych spod opodatkowania, wzrost stan­dardowych upustów i wyłączył 20% ich; dochodów / podstawy opodatkowania (to wyłączenie z czasem byłoby wycofywane).Dlaczego nikt nie zaproponował czystego podatku proporcjonalnego szczególnie jeśli ekonomiści podaży uważali, że pobudzi to wzrost gospodarki? Po pierwsze ’ prawodawcy obawiali się, że przyjęcie czystego podatku proporcjonalnego wywoła szeroko zakrojoną redystry­bucję obciążeń podatkowych, znacznie uprzywilejowując bogatych kosztem ubogich i przedstawicieli klas śre­dnich. Po drugie, wszelka próba eliminacji ulg podat­kowych związanych ze spłatą kredytów hipotecznych lub obciążenie oprocentowania wyłączonych dotychczas z opodatkowania obligacji municypalnych byłoby z pew­nością politycznie niepopularne.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.