MODEL WYCHOWANIA

Model bowiem wychowa­nia prezentowany przez J. P. Plowden jest mo­delem jednostronnie naturalistycznym, który nie uwzględnia ani doniosłej roli nauczyciela, ani też świadomego i planowego samokształce­nia jako czynników, od których zależą pozy­tywne efekty pracy dydaktyczno-wychowaw­czej. Strona psychologiczna dominuje więc w nim zdecydowanie nad pedagogiczną i socjo­logiczną. Ale psychologia, która zajmuje w nim tak wiele miejsca, również nasuwa uwagi kry­tyczne. Dzieje się*tak nie tylko wskutek niedo­ceniania psychologii wychowawczej, o czym była już mowa, lecz także dlatego, iż rozwój wszelkiego zachowania utożsamia z rozwojem zachowania poznawczego, ujmując ponadto to zachowanie w kategoriach wyłącznie behawio- rystycznych. Stąd też omawiany dokument dzieli wraz z behawioryzmem, któremu hołdu­je, jego blaski i cienie.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.