METODY I ŚRODKI NAUCZANIA

W raporcie wielokrotnie podkreśla się, że w nowoczesnej szkole elementarnej rację bytu mają wyłącznie „metody aktywne”, pobudza­jące uczniów do samodzielnego zdobywania wiadomości i umiejętności, do formułowania i rozwiązywania problemów, do uczenia się po­przez działanie i odkrywanie. Duże znaczenie przypisuje się również do nowoczesnych środ­ków dydaktycznych, zwłaszcza wzrokowo-słuchowyćh. Wszystko to zmierza do tego, aby na miejsce autorytatywnego modelu nauczania wprowadzić model liberalny, w którym nie byłoby miejsca na „narzucanie dzieciom czego­kolwiek”. Historii pedagogiki, stwierdzają w tym kon­tekście brytyjscy krytycy omawianego rapor­tu, nie są obce tego rodzaju postulaty.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.