KRZYWA LAFFERA

Krytycy również nie zgadzają się z twierdzeniem, że obniżki stóp opodatkowania nieuchronnie prowadzą do wzrostu wpływów podatkowych.. Wpływy te mogą się zwiększyć lub zmniejszyć, w zależności od sposobu reagowania pracowników, oszczędzających i inwestorów na cięcia stóp opodatkowania. U źródeł tej kontrowersji leży tak zwana krzywa Laffera, nazwana imieniem przedstawiciela szkoły podażowej Artura Laffera. Krzywa Laffera jest wykresem przedstawiającym zależność między uzyskiwanymi wpływami podatkowymi a stopami opodatkowania. W pewnych przedziałach wartości, spadek (wzrost) krańcowych stóp opodatkowania może wywołać’wzrost (spadek) wpływów podatkowych, ponieważ ulegają zmianie motywacje do pracy, oszczędzania i inwestowania. Przypuszczając, że podatki działają antymotywacyjnie, krzywa Laffera przedstawia całkowite wpływy podatkowe jako funkcję stóp opodatkowania, i pokazuje, że po przekroczeniu pewnego punktu wzrost podatków jest nieskuteczny i w końcu do­prowadzi do niższych dochodów.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.