KONTROWERSJE I PROBLEMY

Projekt reformy przywiązuje dużą wagę do zwiększenia udziału uczniów w życiu szkoły. ‚W kolegiach i liceach uczniowie będą więc re­prezentowani przez swoich delegatów przy po­dejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących pracy szkoły. Kierownicy szkół mają obowiązek spotykania się z delegatami uczniów — wybie­ranymi w tajnym głosowaniu po trzech w każ­dej klasie — przynajmniej trzykrotnie w ciągu roku szkolnego. Jak zareagowała francuska opinia publiczna na ogłoszony projekt reformy systemu szkol­nego?Z opublikowanych do połowy 1975 r. na ten temat wypowiedzi wynika, że projekt Haby’ego nie jest już tak ostro krytykowany za nierów­ność szans edukacyjnych i selekcję — jak po­przedzający go projekt byłego ministra oświaty Fontaneta.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.