KONSUMPCJA

Oczekiwania odgrywają również rolę przy okręślaniu zachowań konsumpcyjnych. Decyzje dotyczące konsumpcji zależą nie tylko od bieżącego dochodu, ale również od spodziewanego dochodu w przyszłości. Analiza keynesowską zakłada implicite, że oczekiwania konsumentów, a zatem również ich zwyczaje kupowania i oszczędzania są względnie stabilne, nawet jeżeli zmienia się polityka fiskalna i monetarna. Innymi słowy, jeżeli państwo zastosuje ekspansywną politykę fiskalną lub monetarną, funkcja  konsumpcji nie zmieni swojej pozycji ani w górę, ani w dół, tym samym ani nie przeciwdziałając, ani też nie wzmacniając polityki państwa. Zgodnie z teorią keyne- sowską, wydatki rządowe wpływają na konsumpcję za pośrednictwem bieżących, a nie przewidywanych zmian realnego dochodu, cen i stóp procentowych.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.