KONCEPCJA METODYCZNA

Wskazując na ogromne i zarazem stale ros­nące znaczenie edukacji w społeczeństwach uprzemysłowionych, Komisja opowiedziała się za silniejszym niż dotychczas powiązaniem szkoły z pozostałymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. Podkreśliła ona także potrzebę stałego doskonalenia stosowanych przez szkołę metod, form organizacyjnych i środków nau­czania. Jest to nieodzowne dla wyrobienia w uczniach umiejętności samodzielnego i efektyw­nego uczenia się, wdrożenia ich do zespołowych form pracy oraz radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, które niesie ze sobą rozwój cywilizacji technicznej. INTiemałą rolę w tym procesie modernizacji metod i środ­ków kształcenia, który jest bezpośrednim skut­kiem rozwoju nauki i techniki, spełniać będą nowoczesne rozwiązania w zakresie elektroniki, optyki i akustyki.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.