JĘZYK POTOCZNY

Nauczanie tego przedmiotu ma spełniać w węgierskiej szkole przyszłości zada­nia znacznie szersze od tych, jakie w obecnej szkole spełnia nauczanie języka węgierskiego. Powinno ono bowiem zapewniać uczniom nie tylko gruntowną znajomość języka ojczystego, lecz również stworzyć podstawę do opanowania przez nich dwóch języków obcych, z których pierwszy ma być nauczany już od klasy lir szkoły podstawowej, a drugi od klasy IX. I cho­ciaż do końca 1977 roku nie opracowano jeszcze ostatecznej koncepcji programowej tak rozu­mianego „języka potocznego”, to jednak wyni­ki prowadzonych w tym zakresie eksperymen­tów wskazują, że będzie to koncepcja nowo­czesna, uwzględniająca ostatnie zdobycze ling­wistyki światowej i najnowsze rozwiązania me­todyczne. Dzięki eksperymentom, o których mowa, okazało się między innymi, że niektóre działy materiału programowego, realizowane dotychczas na lekcjach języka węgierskiego w szkole średniej, można z powodzeniem prze­rabiać w szkole podstawowej. Dzieje się tak przede wszystkim wskutek znacznego wzrostu sprawności umysłowej dzieci w wieku 10—11 lat, o wiele wyższej od sprawności ich rówieś­ników sprzed 20—30 lat.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.