JEDNOKIERUNKOWY SYSTEM

Jej celem jest zastąpienie jedno­kierunkowego systemu niekontrolowanego przepływu informacji w układzie „nauczyciel akademicki student” systemem sprzężonym zwrotnie, niezbędnym dla podniesienia efekty­wności studiów. Z tych samych powodów na­leżałoby również ograniczyć liczbę wykładów wprowadzając przy tym stopniowo wykłady telewizyjne w możliwie najlepszym rzecz ćwiczeń, seminariów i konwer­satoriów, tzn. zajęć wymagających od studen­tów aktywności i samodzielności, inicjatywy i operatywności. Z tych samych wreszcie względów dobrze byłoby przyzwyczajać stu­dentów do pracy zespołowej, której znaczenie stale rosme w epoce wymagającej od ludzi ści­słego współdziałania przy rozwiązywaniu roz­licznych problemów o charakterze teoretycz­nym i praktycznym.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.