INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

In­stytucje, przedsiębiorstwa i organizacje społecz­ne, współpracując ze sobą we wprowadzaniu młodzieży pracującej do szkół wieczorowych, tworzą warunki niezbędne dla łączenia pracy zawodowej z nauką w szkole”. Tak dzieje się zresztą również w dziedzinie oświaty pozaszkolnej. Oto co mówi na ten te­mat cytowany wyżej dokument: „Dla zapew­nienia młodzieży wszechstronnego rozwoju, stymulowania jej uzdolnień i zainteresowań pracą zawodową, aktywnością społeczną, nauką, techniką, sztuką, sportem i obronnością oraz dla poprawy stanu zdrowia i umożliwienia kul­turalnego wypoczynku — instytucje państwo­we, przedsiębiorstwa, urzędy, spółdzielnie i państwowe gospodarstwa rolne, organizacje społeczne i młodzieżowe tworzą pałace pionie­rów i pałace młodych techników, stacje mło­dych przyrodników, stanice młodych turystów, biblioteki i kluby, obozy i różnorodne formy kształcenia i wypoczynku”.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.