INNOWACJE FINANSOWE

Niektórzy analitycy wskazują, że wprowadzenie depo­zytów bankowych typu NOW, Super NOW i MMDA i usunięcie w ostatnim czasie usawodawstwa Q b górnej granicy stóp procentowych zmieniło . zależności pmniędzy Ml a wydatkami i inflacją. W szczególności, ż ponowne zdefiniowanie M1 tak by obejmowało oprocen-, towane depozyty czekowe (NOW i Super NOW) oraz ~ nieoprocentowane depozyty na żądanie i gotówkę przy­puszczalnie znaczne zwiększyłoby „upieniężnienie” tej miary; w chwili obecnej przyjmuje się, że Ml obejmuje znaczne ilości oszczędności. W konsekwencji, zmiany Ml; wynikające ze zmian poziomu oszczędności powinno mieć mniejszy wpływ na produkcję i ceny niż poprzednio: W szczególności, mogą wystąpić długie okresy, w których  znaczny przyrost Ml; wywołuje niewielki – lub żaden;wzrost wydatków lub inflacji; w tych przypadkach,” prędkość obiegu poważnie zmniejszałaby się.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.