HISTORIA PEDAGOGIKI

Historii pedagogiki, stwierdzają w tym kon­tekście brytyjscy krytycy omawianego rapor­tu, nie są obce tego rodzaju postulaty. Prze­cież pajdocentryczne koncepcje dydaktyczno- wychowawcze już w XVIII stuleciu miały się przyczynić do naprawy wychowania, a jednak do dzisiaj tego nie uczyniły. Czy rzeczywiście w nauczaniu należy się posługiwać wyłącznie metodami odkrywczymi? Czy naprawdę nau­czyciel powinien kierować pracą uczniów tylko z ukrycia (lead jrom behind)? Czy nie powinno być tak, aby reakcją na szkołę autorytatywną była nie tyle szkoła pajdocentryczna, gdyż w ten sposób przechodzimy z jednej skrajności w drugą, lecz szkoła oparta na rozumnym kie­rowaniu pracą uczniów? Przecież takie kiero­wanie nie musi tłumić w uczniach inwencji, hamować inicjatywy, a także zabijać samodziel­ności.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.