HISTORIA

Autorzy Deklaracji są przekonani, że znajomość historii jest ważna dla rozumienia podstawowych zagadnień spo­łeczno-politycznych współczesności, podobnie jak niezbędna jest orientacja w tych właśnie zagadnieniach w celu pełniejszej interpretacji wydarzeń historycznych. Dlatego też i tutaj opowiadają się za integracją tych przedmiotów, uważając zarazem, że właściwej płaszczyzny integracyjnej dostarcza materializm historycz­ny. Proponują więc, aby w szkole przyszłości zaznajamiać uczniów nie tylko, jak głównie do­tąd, z określonymi wydarzeniami historyczny­mi, lecz ukazywać te wydarzenia na szerokim tle towarzyszących im przemian społecznych, kulturalnych, naukowych, technicznych i go­spodarczych, naświetlać od strony filozoficznej i psychologicznej, eksponować ich niejako geo­graficzny wymiar, słowem — uczyć historii w sposób pełny i jednolity, a równocześnie zróżnicowany w ostatniej klasie szkoły śred­niej.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.