GŁOSZĄC IDEĘ

Faktem bowiem jest, że raport, głosząc ideę wychowania jako naturalnego rozwoju, nie analizuje pojęcia „natura” ani też nie pod­kreśla wpływu czynników zewnętrznych — w tym głównie zinstytucjonalizowanej działalno­ści dydaktyczno-wychowawczej — determinu­jących ów rozwój. Faktem jest także, iż J.P. Plowden dość jednostronnie określa znaczenie samodzielnej aktywności dzieci, którą ujmuje niemal wyłącznie w kategoriach „odkrywania”, a także nie przedstawia pogłębionej analizy ro­li nauczyciela, rodziny i grup rówieśniczych w wychowaniu, eksponując tylko — notabe­ne słusznie — że niełatwo jest mieć dobrą szkołę w „złym sąsiedztwie” (bad neighbour- hood).Ale niezależnie od tych niedostatków, raport zawiera także wiele niezwykle interesujących analiz, słusznych opinii i ocen oraz wszech­stronnie uzasadnionych zaleceń.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.