GŁOSY KRYTYKI

Z kolei „Le Figaro” uważa, że dążenie do uniformizacji systemu edukacyjnego, silnie eksponowane przez ministra Haby’ego, wywoła masowy odpływ dzieci burżuazji ze szkół pań­stwowych do prywatnych, a „L’Aurore” wypo­wiada się przeciwko proponowanemu wzrosto­wi udziału delegatów uczniowskich w zarzą­dzaniu szkołą uważając, iż doprowadzi to do szkodliwego „upolitycznienia młodzieży” .Przytoczone głosy krytyki znalazły interesu­jące dopełnienie w artykule Yves Agnesa pt. Les intentiones et la credibilite . Autor sądzi, że projekt Haby’ego nie tylko nie wskazuje, jak zapobiec „reprodukowaniu przez szkołę wyj­ściowych nierówności społecznych”, lecz rów­nież nie omawia środków koniecznych dla wcielenia reformy w życie. A samo głoszenie potrzeby wprowadzenia zmian do oświaty i wychowania bez równoczesnego opracowania koncepcji i zapewnienia warunków np. dla kształcenia wszystkich nauczycieli na poziomie akademickim to „coś więcej niż utopia, to nie­konsekwencja”.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.