DYREKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Możliwie najszybsze przygotowanie planu reformy szkolnictwa.Zapewnienie wszystkim obywatelom jed­nakowych możliwości startu oświatowego, usunięcie społecznych, pedagogicznych, finan­sowych i geograficznych barier utrudniających pewnym kategoriom dzieci dostęp do pełno­wartościowych szkół.Przystosowanie treści nauczania w szko­łach średnich II stopnia oraz w szkołach wyż­szych do indywidualnych możliwości i zainte­resowań uczniów i studentów oraz otwarcie dostępu do szkół wyższych szerokim rzeszom ludzi pracujących.Ujednolicenie systemu selekcji młodziezy na studia wyższe oraz jego unowocześnienie.Podjęcie badań nad następującymi pro­blem ami:Wzrost potrzeb oświatowych społeczeństwa a możliwości ich zaspokojenia przez państwo.Rozwój gospodarki i kultury narodowej oraz jego wpływ na treść i poziom kształcenia.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.