DUŻE ZNACZENIE ZAJĘĆ

Duże znaczenie przywiązuje się również do zajęć pozaprogramowych, jak np. nauka gry w szachy, rozwijanie zainteresowań filatelistycz­nych itp., a także do tego, aby kształtować u uczniów właściwe postawy, rozwijać ich za­interesowania i potrzeby poznawcze oraz wdra­żać do zespołowych form pracy. Przedmiotów tych miałyby się uczyć dzieci od 6 do 8 roku życia w szkole dla najmłodszych (infant school) oraz w wieku od 9 do 12 lat w szkole począt­kowej (junior school or primary school). I te propozycje nie zostały przyjęte w Wiel­kiej Brytanii bez zastrzeżeń. Wskazuje się wręcz, że ich autorzy, opowiadając się za nau­czaniem całościowym nie podzielonym na po­szczególne przedmioty, czemu niejednokrotnie dawali w raporcie wyraz, przedstawili swoje wizje programowe właśnie w kategoriach… przedmiotowych. Podobną niekonsekwencję za­rzuca się im również, gdy chodzi o religię.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.