DOSKONALENIE SZKOLNICTWA

Raport stwierdza np., że wprowadzenie do nauczania elementarnego nowych programów i podręczników przyczyniło się do poprawy wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej na tym szczeblu edukacji, ujawniła się zarazem możliwość skrócenia o rok nauki elementarnej, i to bez uszczerbku dla zakresu i poziomu nau­czania. W podobny sposób, tzn. poprzez korek­tę programów nauczania i wprowadzenie no­wych podręczników, zamierza się również do­skonalić pracę dydaktyczno-wychowawczą po­wyżej elementarnego szczebla nauki. Szczegól­ne znaczenie, czytamy w raporcie, radzieckie władze oświatowe przywiązują do nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych, sta­nowiących podstawę edukacji politechnicznej. Dużo uwagi poświęca się ponadto zapoznawaniu uczniów z podstawami szeroko rozumianych nauk społecznych, a więc z wybranymi zagad­nieniami z pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii politycznej, etyki i estetyki oraz fi­lozofii marksistowskiej, a także z niektórymi problemami interdyscyplinarnymi, jak np. ochrona naturalnego środowiska człowieka, przygotowanie zawodowe, podstawy socjali­stycznego państwa i prawa itp.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.