DOSKONALENIE PROGRAMÓW

Doskonaleniu programów i podręczników to­warzyszą liczne innowacje w dziedzinie środ­ków nauczania, w tym również najnowszych środków technicznych. Wiele szkół dysponuje już elektroniczną aparaturą wzrokowo-słucho- wą, umożliwiającą pełną indywidualizację na­uczania, oraz maszynami i urządzeniami nie­zbędnymi do skutecznego wiązania teorii z praktyką, kształcenia ogólnego z zawodo­wym. Wszystko to służy nie tylko młodzieży uczę­szczającej do szkół dziennych, lecz również lu­dziom dorosłym. Jak bowiem głosi ustawa: „dla zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki narodowej i nie mających średniego wykształ­cenia organizowane są wieczorowe szkoły śred­nie ogólnokształcące oraz szkoły zaoczne.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.