CYKL ORIENTACJI

Ponadto dla uczniów słabych będzie można tworzyć odrębne klasy z upro­szczonym programem nauczania tych przed­miotów, których opanowanie przysparza im najwięcej trudności. Mają to być tzw. klasy przejściowe, do których przyjmować się będzie nie więcej niż po 25 osób.Ostatnie klasy kolegium, tzn. IV i III, skła­dać się będą z kolei na cykl orientacji, w toku którego — nie naruszając zasadniczej hierarchii przedmiotów — mają się uwydatnić zaintereso­wania i uzdolnienia poszczególnych uczniów. Cykl orientacji ma obejmować dwojakiego rodzaju zajęcia: wspólne dla wszystkich i fa­kultatywne. Dla uczniów słabych i tym razem organizowane będą indywidualne zajęcia o cha­rakterze wyrównawczym; oprócz tego przewi­duje się możliwość zróżnicowania programu zajęć wspólnych pod względem stopnia trud­ności materiału.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.