co potrzebne do becikowego 2015

Co potrzebne do becikowego 2015. Aby uzyskać becikowe wymaganym jest złożenie wniosku w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy staniesz się prawnym opiekunem dziecka wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką jednak, nie później niż do ukończenia 18 roku życia. Zbyt duży dochód? Nie dostaniesz becikowego! W 2013 roku becikowe zależne jest od kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1922 złotych. W jakich momentach jednorazowa pomoc z tytułu narodzin dziecka nie przysługuje? Pomoc z tytułu narodzin dziecka może nie przysługiwać gdy wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony do urzędu po upływie przeznaczonym – po 12 miesiącach od dnia narodzin dziecka, dochód na osobę w rodzinie przekracza ponad 1922 złote, lub pomoc z tytułu narodzin dziecka została pobrana w innej gminie niż zamieszkania. Jakie wnioski i inne dokumenty są potrzebne? Oryginał lub kserokopia skróconego aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką nie później niż od 10 tygodnia ciąży, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające zarobek całej rodziny, lub dochód ogólny osiągnięty za rok 2014, oświadczenie ukazujące wysokość składek zdrowotnych za rok 2014, zaświadczenie odpowiedniego organu gminy, lub oświadczenie potwierdzające wielkość gospodarstwa rolniczego w hektarach, odpis wyroku sądowego który zasądza alimenty, oraz dokument potwierdzający stratę dochodu – świadectwo pracy wraz z datą i kwotą netto straconego dochodu. Starając się o becikowe w roku 2015 musicie pamiętać o terminowym składaniu dokumentów oraz o dochodzie na osobę w rodzinie. Jeżeli przekracza on 1922 złote na osobę to w takim wypadku becikowe nie zostaje przyznane. Jeżeli staliście się prawnym opiekunem dziecka przed jego rokiem, musicie pamiętać o tym samym wniosku, chyba, że becikowe zostało już pobrane. Becikowe w znaczny sposób może wspomóc finansowo zaraz po narodzinach dziecka.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.