CHARAKTER BADAŃ

Tak dzieje się wreszcie, gdy chodzi o   badania pedagogiczne i psycho­logiczne. Ich wyniki, stwierdza raport, po­winny stanowić naturalne oparcie dla decyzji podejmowanych przez władze oświatowe. By­łoby dobrze, aby badania naukowe niejako wyprzedzały te decyzje, były ich punktem wyjścia, a nie dopiero ewentualnym potwier­dzeniem już podjętych decyzji, jak to w prze­szłości niejednokrotnie bywało.Co badać? Odpowiadając na to pytanie, J.P. Plowden widzi konieczność objęcia badaniami takich zagadnień, jak progi krytyczne w roz­woju dzieci, np. okresy przekory; rozwój móz­gu, a przede wszystkim rozwój procesów po­znawczych; testy psychologiczne i dydaktycz­ne; wpływ nauczania początkowego na prze­bieg dalszej drogi szkplnej dzieci; wyniki nau­czania w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.