Archive for the Ekonomia na świecie Category

STRUKTURA STÓP OPODATKOWANIA

Struktura stóp opodatkowania będzie wpływać na nachylenie krzywej możliwości produkcyjnych. Bez jakichkolwiek podatków od dochodu krzywa pracownika będzie wyglądać jak Y4Ti. Przyjmijmy, że pracownik wybierze punkt a na tej krzywej. Czyniąc tak, rezygnuje z 30 godzin czasu wolnego w zamian za 300 dolarów dochodu tygodniowo. Mógłby przesunąć się bardziej w górę krzywej i uzyskać wyższy […]

DOCHODY NETTO

Osoba, której dochody netto są mniejsze, najprawdopodobniej kupi mniej wszystkich dóbr i usług – łącznie z wypoczynkiem. Krótko ujmując, niższe stawki opodatkowania niekoniecznie oznaczają wyższy dochód narodowy. Ludzie mogą dziennie pracować ciężej i dłużej aby zrekompensować sobie siłę nabywczą.utraconą w wyniku wzrostu podatków.Przy bardzo wysokich stopach opodatkowania, zmniejszenie podatków praw­dopodobnie zwiększyłoby liczbę przepracowanych godzin. Przypuśćmy, […]

EKSTREMALNY PRZYPADEK

Rozważmy przypadek ekstremalny. Jeżeli stopa opodatkowania wynosi 100%, konsumpcyjna krzywa transformacji pracownika będzie doskonale płaska, dokładnie pokrywając się z osią poziomą. Można przypuszczać, że racjonalny człowiek nie będzie wówczas w ogóle pracować (Czy podjąłbyś pracę gdybyś cały Twój dochód musiał oddać w formie podatku ?) Przy takiej krańcowo wysokiej stopie opodatkowania, zmniejszenie podatków mogłoby jedynie […]

TEORIA PODAŻOWA

Teoria podażowa zakłada tego typu reakcję ludzi. Jednakowoż faktycznie stosowane stopy opodatkowania mogą być niższe. Jeżeli wybór pracownika zawiera się w obszarze między c i b, to może on zdecydować się na więcej czasu wolnego i mniej pracy. Rozważając zagadnienie od strony ścisłe teoretycznej, nie wiemy czy obniżka podatków zachęci ludzi do zwiększonej pracy. Pytanie […]

POGLĄDY TEORETYKÓW

Niestety, poglądy teoretyków kierunku podażowego na temat wpływu obniżenia podatków na oszczędzanie i inwestowanie są również niepełne. Niższe stopy opodat­kowania mogą zachęcać do większych oszczędności i inwestycji, ale mogą również działać zniechęcająco. Krytycy teorii podażowej wskazują, że po redukcji podatków wprowadzonej przez Reagana w 1981 roku, stopa oszczędzania w Stanach Zjed­noczonych faktycznie się obniżyła. Ponadto, […]

KRZYWA LAFFERA

Krytycy również nie zgadzają się z twierdzeniem, że obniżki stóp opodatkowania nieuchronnie prowadzą do wzrostu wpływów podatkowych.. Wpływy te mogą się zwiększyć lub zmniejszyć, w zależności od sposobu reagowania pracowników, oszczędzających i inwestorów na cięcia stóp opodatkowania. U źródeł tej kontrowersji leży tak zwana krzywa Laffera, nazwana imieniem przedstawiciela szkoły podażowej Artura Laffera. Krzywa Laffera […]