CAŁKOWITE UPOWSZECHNIENIE

Jest nim całkowite upowszechnienie wykształcenia średniego, będące koniecznym warunkiem za­pewnienia radzieckiej gospodarce i kulturze narodowej pracowników „wszechstronnie roz­winiętych, aktywnych budowniczych komu­nistycznego społeczeństwa, wychowanych w ideologii marksizmu-leninizmu, w duchu po­szanowania prawa radzieckiego i socjalistycz­nej praworządności, komunistycznego stosun­ku do pracy, zdrowych fizycznie, zdolnych do wydajnej pracy w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego, ak­tywnie uczestniczących w działalności społecz­nej i państwowej, gotowych do ębrony socjali­stycznej ojczyzny, zdolnych do pomnażania jej duchowego i materialnego bogactwa oraz ochrony naturalnego środowiska”.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.